Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluktur bunun yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle ister insan kaynakları, ister muhasebe servisleri olsun, ilgili birime iş yükü getiren, ancak şirkete katma değer yaratmayan bir uygulamadır.

LeanHR, iş yükünü  üzerinizden almakta; gizlilik prensipleri çerçevesinde, mevzuata uygun, zamanında ve kusursuz hizmet vermektedir.

Hizmet kapsamındaki işler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi.
 • Bordro hazırlama.
 • Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması.
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi.
 • Ücret ödemelerinin, insan kaynakları departmanının onayından sonra banka disketi formatında ilgili bankaya iletimi veya havalelerin internet üzerinden yapılması.
 • Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
 • Personelin isteği halinde, vizite kağıtı vb. belgelerin verilmesi, her türlü SGK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin düzenlenmesi
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve  yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi.
 • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması.
 • İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması.
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakın bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır biçimde tutulması ve güncellenmesi.
 • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi.
 • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.
 • İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplamalarının yapılması.